Thẻ: Lô nuôi khung 3 ngày từ vị trí của cầu tuyệt đối